Privaatsus­poliitika

Baltic Fence OÜ (meie) jaoks on oluline austada Teie privaatsust ja järgida kõiki kehtivaid isikuandmete kaitset puudutavaid õigusakte mis tahes isikuandmete puhul, mida võime Teie kohta koguda, kui külastate meie veebilehte https://balticfence.ee/, ostate meilt tooteid, teete meiega koostööd, tellite meie uudiskirja või kontakteerute meiega. Käesoleva privaatsuspoliitikaga soovime Teile selgitada, milliseid andmeid me kogume, kuidas neid kasutame ja millised on Teie õigused oma andmete kaitsmiseks.

Teie andmete vastutav töötleja on Baltic Fence OÜ

Ettevõtte reg. number: 10847631

E-post: tellimused@balticfence.ee

Telefoninumber: +372 5299396

Kogume ja töötleme teavet kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR), mida kohaldatakse alates 25.05.2018.

Kui edastate meile isikuandmeid, mõistate, et kogume, hoiame, kasutame ja avaldame neid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Kui jagate ise kolmanda osapoole andmeid, kinnitate, et kolmas osapool on meie isikuandmete töötlemise tingimustest teadlik ning Teil on isikuandmete jagamiseks õigus.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Milliseid isikuandmeid me kogume

Kogutav teave hõlmab nii teavet, mida te meile teadlikult ja aktiivselt edastate meie tooteid tellides, teenuseid kasutades, kampaaniates osaledes või meiega muul põhjusel suheldes, kui ka kogu teavet, mille Teie seadmed meile automaatselt meie veebilehte kasutades saadavad ja muud teavet mida kogume seoses meievahelise suhtega.

Teie  isikuandmed võivad jõuda meieni järgmistel viisidel:

 • Kui saadate toote kohta päringu (tellimuse) https://balticfence.ee/ e-poes, millisel juhul töötleme Teie ees- ja perekonnanime, e-postiaadressi, telefoninumbrit (valikuline), aadressi (kui soovite ka transporti), suhtlusandmeid (valikuline).
 • Kui teete meie tehasepoes kohapeal tellimuse, millisel juhul töötleme Teie kohta ees- ja perekonnanime, e-postiaadressi, telefoninumbrit, aadressi (kui soovite ka transporti), suhtlusandmeid.
 • Kui ostate meilt toote (sh kui ostate toote järelmaksuga) ja teete selleks makseid kasutades e-panka või muud elektroonilist maksemeetodit, millisel juhul töötleme Teie ees- ja perekonnanime, makseandmeid.
 • Kui kasutate oma taganemisõigust ja tagastate toote esitades taganemisavalduse, millisel juhul töötleme Teie ees-ja perekonnanime, kontaktandmeid, andmeid ostu sooritamise kohta, andmeid tagastamise põhjuse kohta.
 • Kui olete meie kliendiks oleva juriidilise isiku esindaja, millisel juhul töötleme Teie ees- ja perekonnanime, e-postiaadressi, telefoninumbrit, isikukoodi (vajadusel tellimuse väljastamisel isikusamasuse tuvastamiseks).
 • Kui külastate meie tehasepoodi või -poe territooriumi, millisel juhul töötleme Teie kohta võimalikku jäädvustust meie valvekaamera salvestistel.
 • Kui olete kliendi nimel volitatud tellitud kaupa vastu võtma, millisel juhul töötleme Teie ees- ja perekonnanime, isikukoodi, allkirja andmeid (suuremahuliste tehingute puhul).
 • Kui kontakteerute meiega telefoni, e-posti või online vestluse kaudu, millisel juhul töötleme Teie ees- ja perekonnanime, e-postiaadressi või telefoninumbrit või sotsiaalmeedia konto andmeid, suhtlusandmeid, meievahelist vestlusajalugu, võimalikku ostuajalugu (kui pöördute meie poole seoses oma ostuga);
 • Kui Te kommenteerite, laigite või jagate mõnda postitust meie sotsiaalmeedia kontol, millisel juhul töötleme Teie tegevuse fakti, meievahelised suhtlusandmed (kui kommentaarile vastame), Teie sotsiaalmeedia konto avalikke andmeid;
 • Kui sirvite veebilehte https://balticfence.ee/, millisel juhul töötleme andmeid, mille oleme kogunud küpsiste kaudu (nt kasutatava seadme tüüp, IP-aadress veebilehitseja tüüp, internetiteenuse pakkuja, külastuse aeg, sisenemis- ja väljumisleht, klikkide arv).Täpsemalt lugege küpsiste kohta allpool.
 • Kui annate meile tagasisidet või osalete rahulolu-uuringus, millisel juhul töötleme Teie ees- ja perekonnanime, e-postiaadressi, sugu, vanusevahemikku, ostuajalugu, tagasisidena esitatud andmeid.
 • Kui liitute meie uudiskirjaga, millisel juhul töötleme Teie ees- ja perekonnanime, e-postiaadressi.

Küpsised

Nagu enamik veebilehti, kasutab ka https://balticfence.ee/ “küpsiseid”. Küpsis on sisuliselt tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja seadmesse. Küpsiste abil määratakse ja salvestatakse eelistused, regionaalsed sätted, teenuste kasutamise valikud jpm. Soovi korral võite brauseri seadistuses ära keelata küpsiste kasutamise, kuid sel juhul on võimalik, et Teile pakutav teenus on häiritud. Rohkem teavet meie veebisaidil kasutatavate küpsiste kohta leiate https://balticfence.ee/cookie-policy-eu/

Kuidas me isikuandmeid kasutame

Kogutud isikuandmeid võime kasutada erinevatel eesmärkidel ja õiguslikel alustel.

Lähtudes vajadusest sõlmida ja täita meievaheline leping (GDPR Art 6 (1) b), töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kauba saatmiseks/kättetoimetamiseks, tellimuste töötlemiseks, arvete vormistamiseks, pangalingi kaudu maksmiseks ja Teie tellimuse kinnitamiseks või kauba tagastamise võimaldamiseks ja raha tagastamiseks (nt Teie ees- ja perekonnanimi, e-postiaadress, telefoninumber,  aadress, makseandmed).

Lähtudes meie õigustatud huvist tagada oma äritegevuse sujuv toimimine, efektiivsus, areng ning veebilehe toimimine  (GDPR Art 6 (1) f), töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Meie teenuste kohta tagasiside palumiseks, et kasutada seda uute toodete ja teenuste arendamiseks (nt Teie e-postiaadress, ees- ja perekonnanimi, sugu, vanusevahemik, tagasiside andmed);
 • Pettuste vältimiseks ja meie veebilehe kaitsmiseks (nt andmeid ebaõnnestunud sisselogimise kohta admin-lehele, IP-aadress);
 • Meie veebilehe toimimise tagamiseks, selle hooldamiseks ja haldamiseks (nt küpsiste kaudu kogutud teave);
 • Võimaldamaks meil Teiega ühenduses olla, kui meiega kontakteerute ning suhtluse lihtsustamiseks ja kiirendamiseks (nt Teie telefoninumber, e-postiaadress,  sotsiaalmeedia konto andmed (kui kontakteerute sotsiaalmeedia vahendusel), suhtlusandmed);
 • Vestlusajaloo lugemise võimaldamiseks, et kiirendada asjakohase nõu andmist (nt Teie ees- ja perekonnanimi, suhtlusandmed);
 • Võimaldada Teiega seotud juriidilisel isikul meiega leping sõlmida (nt Teie ees- ja perekonnanimi, e-postiaadress, telefoninumber);
 • Võimaldada Teile kliendi nimel kauba üleandmist (nt Teie ees- ja perekonnanimi, isikukood, allkirja andmed);
 • Tagada meie vara, klientide ja töötajate turvalisus (nt kaamerapilt meie tehasepoe territooriumil);
 • Meie õiguste kaitsmiseks (nt võimalike nõuetega seotud Teie isikuandmed).

Lähtudes Teie nõusolekust (GDPR Art 6 (1) a), töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Uudiskirja saatmiseks (nt Teie ees- ja perekonnanimi, e-postiaadress);
 • Meie veebisaidi arendamiseks, personaliseerimiseks ja laiendamiseks (nt küpsiste kaudu kogutud teave);
 • Statistika kogumiseks, et saaksime pakkuda paremaid teenuseid ja/või pakkumisi ning mõista ja analüüsida meie veebilehe külastajate käitumist (nt küpsiste kaudu kogutud teave);
 • Trendide ja meie reklaamikampaaniate tõhususe hindamiseks (nt küpsiste kaudu kogutud teave).

Töötleme isikuandmeid ka juhul, kui see on vajalik meile õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (GDPR Art 6 (1) c).

Kui töötleme Teie isikuandmeid meie õigustatud huvi alusel, oleme läbi viinud vastandlike huvide kaalumise, mille tulemusel oleme veendunud, et konkreetsel juhul kaalub meie või kolmanda isiku huvi üles Teie huvid ning põhiõigused ja -vabadused, mille tagamiseks isikuandmeid kaitstakse. Pange tähele, et Teil on alati õigus esitada sellise töötlemise suhtes vastuväide, pöördudes meie poole privaatsuspoliitikas toodud kontaktandmetel.

Kui töötleme Teie isikuandmeid Teie nõusoleku alusel, on teil õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Pange tähele, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise õiguspärasust.

Millistel juhtudel on võimalik, et jagame Teie isikuandmeid

Kasutame oma tegevuses erinevaid teenusepakkujaid, kellel on oma teenuste osutamiseks vajadus töödelda ka isikuandmeid. Sellised teenusepakkujad töötlevad Teie andmeid meie nimel volitatud töötlejatena. Kasutame volitatud töötlejatena üksnes teenusepakkujaid, kelle suhtes oleme veendunud nende usaldusvääruses ning kellega oleme sõlminud andmetöötluslepingud, et tagada Teie isikuandmete kaitse. Seejuures jääme täielikult vastutavaks Teie isikuandmete ja nende turvalisuse eest, isegi kui töötlemine toimub meie volitatud töötlejate poolt. Näiteks võib Teie isikuandmeid volitatud töötlejatena töödelda meie IT-teenuse pakkuja.

Kui meil on selleks vajadus ja õiguslik alus, võime edastada Teie isikuandmeid ka kolmandatele isikutele, kes töötlevad neid edasi iseseisvate vastutavate töötlejatena. Kolmandate isikutega Teie isikuandmete jagamine võib olla vajalik näiteks järgmistel juhtudel:

 • Võime jagada või edastada Teie isikuandmeid seoses meie ettevõtte omanike vahetuse, ühinemise, varade müügi, finantseerimise või omandamisega. Teavitame Teid isikuandmete edastamisest ja sellest, kui Teie isikuandmete vastutav töötleja muutub. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie õiguslik kohustus (GDPR Art 6 (1) c) või meie õigustatud huvi tagada äriprotsesside jätkuvus (GDPR Art 6 (1) f).
 • Võime Teie isikuandmeid avaldada kullerteenuse osutajale, kui olete tellinud meilt ka transpordi kauba kättetoimetamiseks. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslik alus vajadus täita meievahelist lepingut (GDPR Art (1) b).
 • Võime Teie isikuandmed avaldada kolmandatele isikutele (nt järelevalveasutustele), kui seda nõuab kohalduv õigusakt (GDPR Art 6 (1) c).
 • Võime jagada Teie isikuandmeid kolmandate isikutega (nt meie õigusnõustajad), et kaitsta meie õigusi või omandit, ennetada või tuvastada võimalikke meie teenuse kasutamisega seonduvaid õigusrikkumisi ja tagada teenuse kasutajate turvalisus. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslik alus meie õigustatud huvi kaitsta oma õigusi (GDPR Art 6 (1) f).
 • Võime Teie nõusolekul avaldada Teie isikuandmeid mis tahes muul eesmärgil (GDPR Art (1) a).

Meie töötleme Teie isikuandmeid Eestis ega edasta Teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (sh Euroopa Liitu). Küll aga võivad meile teenuseid osutavad ettevõtted töödelda isikuandmeid ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Sellisel juhul teevad nad seda üksnes, kui neil on selleks seaduslik alus. Eelkõige tähendab see, et isikuandmeid edastatakse väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda üksnes, kui (i) andmete saaja asub riigis, kus on Euroopa Komisjoni hinnangul isikuandmete kaitse tase tagatud piisaval määral või (ii) andmete saajaga on sõlmitud leping, mis vastab GDPR-i nõuetele isikuandmete edastamiseks väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda või (iii) andmeedastus vastab muudele GDPR-is toodud tingimustele, mis selliseks edastuseks loa annab.

Teie isikuandmete säilitamine

Ettevõte säilitab Teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. Säilitame ja kasutame Teie isikuandmeid ulatuses, milles see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui peame Teie andmeid säilitama raamatupidamis- või maksualaste kohustuste täitmiseks), vaidluste lahendamiseks, meievaheliste lepingute täitmiseks ning muude käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkide täitmiseks. Näiteks säilitame isikuandmeid järgmiselt:

IsikuandmedSäilitusaegAlus
Tellimustega seotud andmed (sh ostuajalugu, ostuga seotud suhtlusandmed)3 aastat tehingu tegemisestMeie õigustatud huvi kaitsta oma õigusi võimaliku õigusvaidluse korral
Raamatupidamise algdokumentides sisalduvad andmed (sh nimi, kontaktandmed, makseandmed), arved jms7 aastat asjakohase majandusaasta lõppemisestMeie õiguslik kohustus (raamatupidamise seadus § 12 lg 1, käibemaksuseadus § 36, maksukorralduse seadus § 58)

Teie õigused oma andmete kaitsmiseks

Teil on oma isikuandmete suhtes järgmised õigused:

 • Teil on õigus oma isikuandmetega tutvuda. Selleks võite paluda, et me annaks teile teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me Teie kohta töötleme ja paluda oma isikuandmetest soovi korral koopiat.
 • Teil on õigus paluda, et me Teie isikuandmed parandaksime, kui need on ebatäpsed või puudulikud.
 • Teil on õigus paluda isikuandmete kustutamist. Selline õigus tekib, kui (i) isikuandmed ei ole enam vajalikud selleks eesmärgiks, milleks neid töödeldi; (ii) võtate tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku ning meil pole muud õiguslikku alust, millele isikuandmete töötlemisel tugineda; (iii) esitate vastuväite oma isikuandmete töötlemise suhtes ning meil puuduvad ülekaalukad õiguspärased põhjused isikuandmete töötlemise jätkamiseks või kui esitate vastuväite otseturunduseks isikuandmete töötlemise suhtes; (iv) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikud; (v) kustutamine on vajalik, et täita kohalduva õigusega ettenähtud kohustus. Seevastu ei pea me alati Teie kustutamise taotlust rahuldama, mh näiteks, kui isikuandmete jätkuv töötlemine on vajalik meie õigusaktist tuleneva kohustuse täitmiseks või meie õiguste kaitsmiseks.
 • Teil on õigus paluda oma isikuandmete töötlemise piiramist.Selline õigus tekib, kui (i) vaidlustate isikuandmete õigsuse, siis ajaks, mis võimaldab meil isikuandmete õigsust kontrollida; (ii) isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja Te ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutuse piiramist; (iii) me ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on Teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või enda nõuete eest kaitsmiseks; (iv) olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite, ajaks, kuni kontrollitakse, kas meie õiguspärased põhjused isikuandmete töötlemiseks kaaluvad üles Teie esitatud põhjused isikuandmete töötlemise lõpetamiseks. Isegi, kui isikuandmete töötlemine on piiratud, võime neid siiski töödelda, kui (i) olete selleks andnud nõusoleku; (ii) isikuandmed on meile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või nende nõuete eest kaitsmiseks; (iii) isikuandmed on meile vajalikud füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks; või (iv) isikuandmeid on vaja töödelda seoses olulise avaliku huviga.
 • Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui isikuandmete töötlemine põhineb meie või kolmanda isiku õigustatud huvil. Vastuväite esitamisel ei töötle me isikuandmeid edasi, v.a kui suudame tõendada, et töötlemine toimub mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles Teie huvid, õigused ja vabadused või töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamise, esitamise või enda nõuete eest kaitsmise eesmärgil. Samuti, kui esitate vastuväite isikuandmete töötlemisele seoses otseturundusega, ei töötle me Teie isikuandmeid sel eesmärgil enam edasi.
 • Teil on õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi, kuid teadke, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
 • Teil on õigus paluda enda meile esitatud isikuandmete ülekandmist, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui töötlemine põhineb Teie nõusolekul või lepingu täitmise eesmärgil ning andmeid töödeldakse automatiseeritult. Kui see on tehniliselt võimalik, on teil õigus nõuda, et edastaksime isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale.

Oma õiguste kasutamiseks, palun võtke meiega ühendust e-posti teel: tellimused@balticfence.ee või telefonitsi: +372 5299396. Teeme kõik meist oleneva, et aidata Teil õigusi oma isikuandmete suhtes teostada.

Kui arvate, et oleme rikkunud kohalduvaid andmekaitsealaseid õigusakte ja soovite esitada kaebuse, palun võtke meiega ühendust, kasutades käesolevast dokumendist leitavaid kontaktandmeid ja edastage meile kõik Teie õiguste rikkumise kohta käivad üksikasjad. Uurime Teie kaebust viivitamata ja vastame Teile kirjalikult, esitades uurimise tulemused ja toome välja sammud, mida Teie kaebuse lahendamiseks ette võtame. Samuti on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (aadress: Tatari 39, 10134 Tallinn; telefon: +372 627 4135; e-post: info@aki.ee) või järelevalveaustuse poole liikmesriigis, kus on Teie alaline elu- või töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht (https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

Teie andmete turvalisus

Teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks oluline, kuid pidage meeles, et ükski interneti teel info vahetamise viis ega elektrooniline salvestusmeetod pole 100% turvaline. Kuigi anname endast kõik, et kaitsta Teie andmeid, ei saa me tagada nende täielikku turvalisust.

Baltic Fence OÜ on võtnud kõik mõistlikult vajalikud meetmed, et tagada Teie isikuandmete töötlemine turvaliselt ja kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika ning kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktidega.

Viitamine teistele veebisaitidele

Meie veebisaidilt võite leida linke teistele veebilehtedele, mis ei kuulu meile. Kui vajutate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame tungivalt tutvuda iga külastatava saidi privaatsuspoliitikaga.

Me ei oma mingit kontrolli kolmandate osapoolte saitide üle ega võta vastutust nende sisu, privaatsuspoliitika, pakutavate teenuste või muu eest.

Privaatsuspoliitika uuendused

Vajadusel on meil õigus teha käesolevale privaatsuspoliitikale muudatusi. Privaatsuspoliitika uuenemise järel muudame me selle allosas paiknevat dokumendi värskendamise kuupäeva. Privaatsuspoliitika ajakohane versioon on alati kättesaadav veebilehel https://balticfence.ee ning meie tehasepoes. Kui külastate ja kasutate meie veebilehte ka pärast privaatsuspoliitika uuendamist, käsitleme me seda kui Teie nõustumist muudatustega.

Viimati muudetud 01.01.2022